שירות גיבוי מנוהל לעסקים


שירות גיבוי מנוהל לעסקים

הקבצים שלך יכולים לישון בשקט, לאחר שנגבה לך את המידע לענן המנוהל של AMAZON

כבר אף אחד לא יוכל לקחת אותו ממך


חשיבות רבה מאד היום לבצע גיבוי מנוהל לענן

יש להבין ולקחת בחשבון שתצורת "אחסון מידע בענן" כדוגמת

 One Drive/Amazon Drive/Google Drive

אכן נותנת מענה מסויים בהעתקת המידע לאיזור יותר מאובטח אך אינה נותנת את הפתרון האופטימלי בשבילך בתור בית עסקהבדלים עיקריים בין גיבוי מנוהל בענן לבין אחסון מידע בענן


ממשקי אחסון מידע אינם סורקים קבצים ואינם בודקים סיומות קבצים כך שיכול מאד שתגבו קבצים נגועים לענן ולאחר שהמידע ישומש הקובץ הנגוע ייכנס לפעולה


ממשקי אחסון מידע בדרך-כלל אינם מבצעים פעולות אוטונומיות ובכך רמת האופטימיזציה של המידע שלכם יורד

ממשקי אחסון מידע ברוב המקרים אינם מכילים בתוכם מערכת התראות ובכך אינכם מודעים לגיבויים שנעשו או שכשלו


מה ליישם כשאין גיבוי מנוהל בענן 


לרכוש 2 כונני אחסון חיצוניים מספיק גדולים שיכולים לשמש אתכם למכסת זמן גדולה תחת התחשבות בקצב גידול המידע שלכם


ליצור תוכנית גיבוי מבוקרת ומתועדת לפחות אחת ל שבוע - ככל שתגבו את המידע בפערים גדולים יותר כך "תחזרו אחורה בזמן" בשיחזור המידע


בצעו את הגיבוייים בזמן בהם התעבורה ברשת אינה גבוהה על מנת לא לפגוע בכח עיבוד המחשב הראשי או השרת שברשותכם


חשוב מאדמיד עם סיום הגיבוי יש לבצע סריקה למידע דרך תוכנת האנטי-וירוס שברשותכם ומיד לאחר סיום הסריקה נתקו את כונן הגיבוי מהמחשב או מכל אמצעי תקשורת כזה או אחר עד לגיבוי הבא


לאחר שביצעתם סריקות למידע צרו "מירור" - העתק זהה לכונן הגיבוי עם כונן האחסון השני שרכשתם


אחסנו את הכוננים בשתי מקומות שונים בדגש על איזור עם גישה מוגבלת ללא מורשים או ילדים וכמה שפחות חשוף לקרני שמש ישירות או למגע ישיר עם מים


וודאו כי מי שמבצע את הגיבוי הוא אדם אחראי שמודע לכל השלבים הללו ולוו אותו בתהליך בפעמים הראשונות


יישמו את השלבים בשיגרה קפדנית

יכול להיות שיום אחד זה יציל אתכם מאיבוד מידע טוטאלי